Home |  Aanmelden |  Informatie |  Contact

 

 

 

Welkom bij Safeglobe
Bezorgen
Contactgegevens

Al onze pakketten worden bezorgd via TNT Post

U kunt bij ons veilig betalen met IDeal

Disclaimer

Gebruik van deze site is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.
 
Uitgever en auteurs verklaren dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie of die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de site of de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.
 
Het auteursrecht c.q. databankrecht van de op deze site gepubliceerde werken c.q. informatie berust bij huurder van de website, dan wel haar licentiegevers. Alle rechten worden voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde werken of databestanden geheel of ten dele over te nemen.
 
De systeemeigenaar staat niet in voor de juistheid van de informatie op sites van haar klanten/derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ontstaan door de inhoud van sites van haar klanten/derden die via de website of het systeem, via hyperlinks, banners of andere links bereikt zijn.
 
Melding maken van misbruik!
Onze klanten zijn volledig zelf verantwoordelijk voor de teksten en foto's op de eigen website. Het is onmogelijk voor onze klantenservice om continu alle websites te monitoren. Wordt er op enigerlei schadelijke of illegale informatie getoond op deze website stuurt u dan een e-mail naar info@safeglobe.nl Wij gaan indien de melding terecht is onze klant aanspreken op de geplaatste informatie en hem/haar verzoeken deze informatie te verwijderen.
 


Alle rechten voorbehouden | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy Statement | SlotenmakerDRS | Slotenmaker de Rooij | Design by Entersite